الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. امام علی ( ع)

تابع جریمه پویا

نمایش یک نتیجه