الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. امام علی ( ع)

ارسطوشاپ

نمایش دادن 1–15 از 17 نتیجه