الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. امام علی ( ع)

آزمون

هیچ محصولی یافت نشد.