الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. امام علی ( ع)

آزادراه قم- تهران

نمایش یک نتیجه