الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است. امام علی ( ع)

سازه

نمایش دادن 16–30 از 91 نتیجه