مقالات برتر سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک(سال 1392)

مقالات برتر سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک(سال ۱۳۹۲)

4.67 خارج از 5 امتیاز بر اساس مشتری 3
(دیدگاه کاربر 3)

۱,۰۰۰ تومان

لیست مقالات برتر سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک(سال 1392):

1-Integrating Landscape, Ecology and Urbanism in Urban Transportation Corridors Planning and Design: Measuring Infrastructure Sustainability in Melbourne’s EastLink

2- بررسی اثرات شکل الگوي شبکه در پارامترهاي عملکردي ترافیک معابر

3- تحلیل روابط میان پارامترهاي ماکروسکوپیک جریان ترافیک در شرایط مختلف، مطالعه موردي آزادراه قم- تهران

4- مدیریت ترافیک و اعمال بهتر قوانین با استفاده از تابلوهاي سرعت مجاز متغیر Variable Speed Limit) VSL)

5- پیش بینی مقصد با استفاده از رفتارهاي گذشته راننده و پیشنهاد بهترین مسیر با در نظر داشتن ترافیک لحظه ایی

6- تحلیل سه بعدي مسافت دید توقف در ترکیب قوس افقی و قوس قائم شبیه سازي SPLINE شده با توابع

7- یک مدل انتخاب شیوه سفرهاي تحصیلی کودکان دبستانی بر اساس متغیرهاي فرهنگی (مطالعه موردي شهر رشت)

8- کاربرد تابع جریمه پویا در حل مسئله تخصیص همگانی تعادلی با محدودیت ظرفیت ناوگان

9- مدلسازي پیش بینی فراوانی تصادفات در معابر شریانی شهري (مطالعه موردي؛ شهر تهران)

10- شناسایی سیاست هاي موثر بر سیستم اشتراك دوچرخه در شهر تهران

11- اثرات سیستم حمل و نقل بر هزینه سلامت دانش آموزان

12- بررسی تأثیر سیاست هاي قیمت گذاري تراکم و بهبود ناوگان اتوبوس رانی بر رفتار انتخاب وسیله ي شاغلین محدوده زوج-فرد تهران

 

توضیحات محصول

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک در تاریخ۶ اسفند ۱۳۹۲ تا ۷ اسفند ۱۳۹۲ توسط معاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک در شهر تهران برگزار گردید.
حوزه های تحت پوشش: مهندسی راه و ترابری ، حمل و نقل
برگزار کننده: معاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک
شهر برگزاری: تهران

محورهای کنفرانس:

حمل‌و‌نقل همگانی
– طراحی شبکه‌های حمل‌ونقل همگانی

– تحلیل ظرفیت سیستم‌های حمل‌و‌نقل همگانی
– معرفی و ارزیابی سیستم‌های حمل‌و‌نقل همگانی
– بهینه‌سازی ناوگان حمل‌و‌نقل همگانی
 
سیستم‌های هوشمند حمل‌و‌نقل
– مدیریت هوشمند ترافیک
– اطلاع‌رسانی هوشمند
– وسایل نقلیه هوشمند
– سیستم‌های حمل‌و‌نقل همگانی هوشمند
– سیستم‌های امنیتی هوشمند
– سیستم‌های هوشمند مربوط به وسایل نقلیه‌ی تجاری
– سیستم‌های هوشمند پرداخت کرایه
– شهر الکترونیک و حمل‌ونقل شهری
 
برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل و شهرسازی
– مدل‌سازی و پیش‌بینی تقاضای حمل‌ونقل
– مدل‌های فعالیت- مبنا (فعالیت- محور) حمل‌ونقل
– برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و کاربری زمین
– برنامه‌ریزی حمل‌ونقل کالا
– بررسی ساختارهای شهری
– استفاده از GIS/GPS/GSM در مدل‌سازی تقاضای حمل‌
– شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات جهت برنامه‌ریزی حمل‌ونقل
– فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی، سفرها و فعالیت‌ها
 
ایمنی ترافیک و ریسک
– تحلیل اقتصادی تصادفات
– مدل‌ها و روش‌های پیش‌بینی تصادفات شهری
– ساختار مدیریت حوادث و امدادرسانی جاده‌ای
– روش‌های نوین جهت ایمن‌سازی معابر
–  ممیزی ایمنی راه
– شاخص ریسک و مدیریت آن در شبکه‌های حمل‌و‌نقل
– بررسی رفتار رانندگان
– ارزیابی اقدامات ایمن‌سازی
– سیستم‌های ایمنی وسایل نقلیه‌ی موتوری
– ارتقای ایمنی کاربران آسیب‌پذیر راه
 
حمل‌ونقل و توسعه‌ی پایدار
– پیاده- محوری و حمل‌ونقل انسان‌مدار
– توسعه دوچرخه‌سواری
– مصرف سوخت
– آلودگی هوا و آلودگی صوتی
– حمل‌و‌نقل و محیط‌های شهری
– اثرات تخریبی حمل‌ونقل بر محیط زیست شهری
– مصرف منابع محدود در حمل‌ونقل شهری
– ضرورت‌های توسعه‌ی پایدار
– استانداردها، ابزار پشتیبانی از شهروندان و محیط زیست شهری
 
مهندسی ترافیک
– مدل‌ها و نرم‌افزارهای شبیه‌سازی ترافیک سواره و پیاده
– عارضه‌سنجی ترافیک
– مدیریت و کنترل ترافیک در کشورهای در حال توسعه
–  مدل‌سازی ظرفیت معابر سواره، دوچرخه و عابر پیاده
– مدل‌سازی ظرفیت تقاطعات
– جایگاه مهندسی ترافیک در ساخت‌وساز شهری
 
اقتصاد حمل و نقل
– ارزیابی پروژه‌های حمل‌و‌نقل
– قیمت‌گذاری معابر شهری
– قیمت‌گذاری ارایه‌ی تسهیلات حمل‌ونقلی
– مدل‌های اقتصادی در برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل
– اثرات حمل‌ونقل بر شرایط اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها
– ضرورت سهیم شدن مردم در هزینه‌ها و دستاوردهای حمل‌و‌نقلی
– قیمت‌گذاری سوخت و مالیات
– یارانه‌های بخش انرژی- یارانه‌های بخش حمل‌ونقل
– تامین مالی پروژه‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقلی از محل استفاده‌ی آن‌ها
 
مدیریت سیستم‌های حمل‌و‌نقل
– مدیریت تقاضای حمل‌و‌نقل
– مدیریت اطلاعات و جمع‌آوری داده‌ها
– مدیریت بحران و قابلیت اطمینان در شبکه‌های حمل‌ونقل
– مدیریت زمان‌بندی اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل
– مدیریت کاربری زمین
– مدیریت پارکینگ
– مدیریت محوطه‌های کارگاهی
– مدیریت حمل‌ونقل از دید گردشگری
– مدیریت حمل‌ونقل در ایام خاص
– سیاست‌گذاری در بخش حمل‌ونقل همگانی
– ابزارهای ارتقای کارآیی سیستم‌های حمل‌ونقلی
– بررسی روش‌ها و سیاست‌های مناسب، جهت افزایش عرضه‌ی سیستم حمل‌و‌نقل
 
آموزش و فرهنگ‌سازی ترافیک
– روا‌‌ن‌شناسی در ترافیک
– جامعه‌شناسی در ترافیک
– آموزش و فرهنگ‌سازی برای رفتار درست حمل‌ونقلی
– تاثیر اخلاق شهروندی در رفتارهای ترافیکی
–  تاثیر آموزش و فرهنگ‌سازی بر ایمنی ترافیک
 
قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه سازمان ها در مدیریت ترافیک
– ساختاردهی و تعامل بین سازمانی در حیطه‌ی حمل‌ونقل شهری
– قوانین و مقررات و روش‌های اعمال آن در حمل‌و‌نقل و ترافیک
– سیاست‌گذاری‌های هماهنگ در بخش حمل‌ونقل
– موانع مدیریتی در حمل‌ونقل شهری
– اثرسنجی اعمال قانون بر رفتارهای ترافیکی
– پیشنهاد بهبود قوانین و مقررات حمل‌ونقل در راستای افزایش کارآیی سیستم‌های حمل‌ونقلی
 
طراحی هندسی معابر
– علائم افقی و عمودی در معابر
– کنترل و مدیریت دسترسی ها
– طراحی هندسی تقاطع ها، میادین و تبادل ها
– طراحی تسهیلات حمل و نقل در معابر شهری (خطوط ویژه، عابر پیاده، خط دوچرخه و …)
– کاربرد نرم افزارهای کامپیوتری در طراحی هندسی
 
حمل و نقل غیرموتوری
– استراتژی ها و سیاست های توسعه و بکارگیری حمل و نقل غیر موتوری
– تجربه های موفق و ناموفق در زمینه توسعه حمل و نقل غیر موتوری
– توسعه تسهیلات پیاده روی و پیاده راهها در شهرها
– توسعه تسهیلات دوچرخه سواری در شهرها
– برنامه های تشویقی استفاده از حمل و نقل غیر موتوری

3 دیدگاه برای مقالات برتر سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک(سال ۱۳۹۲)

 1. 5 از 5

  :

  عالییی

 2. 4 از 5

  :

  مرسیییییی

 3. 5 از 5

  :

  مرسی مهندس عالی بودددد

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما شاید این را هم دوست داشته باشید