سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 1394

دانلود سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ۱۳۹۴

4.5 خارج از 5 امتیاز بر اساس مشتری 8
(8 دیدگاه)

2,000 تومان

مجموعه حاضر با عنوان “سالنامه آماري راهـداري و حمـل ونقـل جـادهاي 1394” یکـی از معتبرترین منابع و مأخذ آماري است که هرساله با الگوي واحد تهیه و توسط دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات معاونت برنامه ریزي سازمان منتشر میشـود و ایـن رونـد از سـال 1375تـاکنون ادامـه داشته است. سالنامه آماري با ارائه تصویري از آمار و اطلاعات اساسی در بخـشهـاي مختلـف حمـل و نقـل توانسته است بسیاري از نیازهاي آماري مدیران، برنامـه ریـزان و پژوهشـگران را تـامین نمایـد و بـه همین مناسبت جایگاه ویژه اي را در میان نشریات آماري به خود اختصاص داده است. این مجموعه در 6فصل در زمینه هاي امور فنی و زیربنایی، حمل ونقل کالا، حمل ونقل مسـافر،حمل ونقل بین المللی، ایمنی و ترافیک و برنامه ریزي و حمل ونقل هوشمند تنظـیم گردیـده اسـت و صفحات پایانی به خلاصه آمارهاي استانی و همچنین تعاریف و مفاهیم بـه منظـور کسـب اطلاعـات استفاده کنندگان اختصاص یافته است.
تاریخ انتشار: تیرماه 1395
232صفحه|12MB|

 

توضیحات محصول

یکی از شاخص هاي اصلی توسعه اقتصادي کشورها رشد و توسعه صنعت حمل ونقل مـیباشـد. امروزه نقش حمل ونقل در توسعه پایدار بسیار روشن و انکارناپذیر است. تحولات شگرف دنیاي امروز با استفاده از دانش فنی، تکنولوژي و فناوري هاي جدید و پیشرفته براي توسعه پایدار در تمام ابعـاد و زمینه هاي زندگی بشري از جمله صنعت حمل ونقل حرکت هـاي تـازه اي را بـه ارمغـان آورده و دراین راستا اقدامات نوینی قابل مشاهده است.
نقش روزافزون آمار و اطلاعات نیز در عصر اطلاعات بـه قـدري بـدیهی اسـت کـه نظـام آمـاري کشورها و حجـم و کیفیـت بانـک هـاي اطلاعـاتی آنهـا نـه تنهـا یکـی از مهـمتـرین شـاخص هـاي توسعه یافتگی کشورها به شمار میرود، بلکه متقابلاً نیز سیاست گذاري ها و برنامـه ریـزيهـاي توسـعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشـورها، بـدون در اختیـار داشـتن آمـار کـافی، صـحیح و دقیـق و به هنگام، ممکن نیست.
سالنامه حاضر با همفکري و همکاري کلیه همکاران محترم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و با مسئولیت حوزه معاونـت برنامه ریزي تدوین و منتشر شده است. 

8 نظر برای دانلود سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ۱۳۹۴

 1. 4 از 5

  :

  عالی بود مرسییی

 2. 5 از 5

  :

  مفید و عالیی

 3. 4 از 5

  :

  مرسیییییی

 4. 4 از 5

  :

  خیلی مرسی زیادددد

 5. 5 از 5

  :

  مررررررسی.

 6. 5 از 5

  :

  ممنونمممم

 7. 5 از 5

  :

  لایک

 8. 4 از 5

  :

  مرسی. مهندس

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *