دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمانها(ضابطه شماره ۷۱۴)

4.2 خارج از 5 امتیاز بر اساس مشتری 5
(دیدگاه کاربر 5)

رایگان!

در این پست کتابخانه مهندسی ارسطوشاپ دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمانها(ضابطه شماره 714) را برای مهندسین گرامی جهت دانلود ارائه میدهد. این ضابطه در پاییز 1395 توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تهیه شده است. **رعایت مفاد این ضابطه در صورت نداشتن ضوابط بهتر، از تاریخ 95/10/01 الزامیست.
|309 صفحه|19 MB|
****محصولات جدید و بیشتر ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:   www.t.me/arastooshop
گسترش روز افزون استفاده از انواع مختلف نماهاي ساختمانی و خطرات قابل توجـه ناشـی از عـدم طراحـی و اجـراي مناسب این نماها باعث شده است تا تدوین ضوابط مرتبط، بیش از پیش اهمیت یابد. با توجه به تنوع اقلیمی و قـرارگیـري بخش قابل توجهی از کشور در مناطق داراي خطـر لـرزه اي بـالا و بـاد شـدید، طراحـی نماهـاي سـاختمانی بـراي انـواع ترکیبهاي بارگذاري شامل باد و زلزله الزامی است. همچنین در کنار تدوین ضوابط طراحی، ارائـه جزئیـات اجرایـی لازم نیز میتواند نقش قابل توجهی در ارتقاي کیفیت ساخت و ساز کشور داشته باشد.
با توجه به مطالب فوق، مرکز تحقیقات راه، مسـکن و شهرسـازي، تهیـه “دسـتورالعمل طراحـی سـازهاي و الزامـات و 
ضوابط عملکردي و اجرایی نماي خارجی ساختمانها” را در دستور کار قرار داد و پس از تهیه، آن را براي تایید و ابلاغ به عوامل ذینفع نظام فنی و اجرایی کشور به این معاونت ارسال نمود که پس از بررسـی، براسـاس مـاده 23قـانون برنامـه و بودجه، آیین نامه استانداردهاي اجرایی مصوب هیات محترم وزیـران و طبـق نظـام فنـی اجرایـی کشـور (مصـوب شـماره /42339ت 33497ه- مورخ 1385/4/20هیات محترم وزیران) تصویب و ابلاغ گردید.
نماهاي ساختمانی در شکل دهی شهر نقش بسزایی دارند. هر نوع نمایی با هر نوع مصالح ساختمانی و با هر هزینه اي که ساخته شود، علاوه بر زیبایی ظاهري و آرامش بصري، باید بتواند آسایش و ایمنی ساکنین و شهروندان را فراهم آورد. بدین منظور باید قطعات، اجزاء و اتصالات نما توانایی تحمل بارها و جابجایی هاي نسبی وارد بر آن را تحت اثر عوامل مختلف داشته و پایداري خود را حفظ نمایند. لذا توجه به نوع و شیوه اجراي نما از اهمیت زیادي برخوردار است. در این دستورالعمل ضوابط طراحی و اجراي نماهاي مختلف تحت اثر بارهاي وارد برآن نظیر بارهاي لرزه اي، باد، ضربه و نیز عوامل محیطی که روي دوام و پایداري نما تاثیرگذار است بیان شده و راهکارهاي مناسب براي مهار آنها ارائه شده است. امید است این دستورالعمل بتواند نقش موثري در بهبود طراحی و اجراي نما در صنعت ساخت و ساز در کشور داشته باشد.
نماي ساختمان یکی از اجزاي بسیار مهم ساختمان است. چراکه از یک سو، نما صورت ظاهر و منظره خارجی هر ساختمان است و لذا زیبایی جزء جدایی ناپذیر هر نما میباشد. اما از سوي دیگر و مهمتر از آن، نمای هر ساختمان بسته به شرایط محیطی از جمله آب و هوا و بارهای مختلف وارد بر آن از جمله باد،طوفان،زلزله،سیل و ضربه شرایط ویژه ای راه تجربه کرده و لازم است در برابر این شرایط پایدار بماند. دستورالعمل حاضر نحوه طراحی نما براي مقاومت در برابر این عوامل و نیز شیوه اجراي نماهاي متداول ساختمان در کشور را همراستا با ضوابط بین المللی ارائه کرده است. این دستورالعمل مشتمل بر 8 فصل میباشد. در فصل اول انواع نماهاي متداول از نظر نوع مصالح به کار رفته و نیز اتصال و اجرا نحوه بررسی شده است. در فصل دوم الزامات اجزاي نما و در فصل سوم بارهاي وارد بر نما و معیارهاي پذیرش آن ارائه شده است. از فصل چهارم تا فصل هشتم به ترتیب الزامات طراحی و اجراي نماهاي متداول مشتمل بر نماي سنگی، آجري، سیمانی، سرامیک، کامپوزیت و شیشه به تفضیل ارائه شده است. امید است مجموعه حاضر بتواند گامی در جهت بهبود کیفیت ساخت و ساز در کشور باشد.
این دستورالعمل توسط دکتر مژده زرگران و با همکاری کارشناسان و اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تهیه شده است و در تاریخ 10/7/95 توسط ریاست سازمان برنامه و بودجه با شماره نشریه 714 و به صورت دستورالعمل لازم‌الاجرا در سطح ملی ابلاغ شد.

 

برای دانلود کلیک نمایید.

دانلود مستقیم(download)

5 دیدگاه برای دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمانها(ضابطه شماره ۷۱۴)

 1. 5 از 5

  :

  ممنون از سایت خوبتون

 2. 4 از 5

  :

  خسته نباشید

 3. 4 از 5

  :

  بسیار ممنون.خسته نباشید.سایتتون عالیه

 4. 4 از 5

  :

  عالی بود

 5. 4 از 5

  :

  مرسیییی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما شاید این را هم دوست داشته باشید